Pieszo z Łubowa

Trasa piesza do parku linowego

2 godz 29 min
12,3 km
Trasa piesza przez DK20

2 godz 33 min
12,7 km
Trasa piesza przez Brzozową

Rowerem z Łubowa

Trasa rowerem do parku linowego

39 min
12,7 km
Trasa rowerowa przez Brzozową

40 min
12,3 km
Trasa rowerowa przez DK20

Samochodem z Łubowa

Trasa samochodem do parku linowego

10 min
12,4 km
Trasa przez DK20