Pieszo z Nowego Drawska

Trasa piesza do parku linowego

58 min
4,8 km
Trasa piesza przez DW163

Rowerem z Nowego Drawska

Trasa rowerem do parku linowego

16 min
4,8 km
Trasa rowerowa przez DW163

Samochodem z Nowego Drawska

Trasa samochodem do parku linowego

7 min
4,8 km
Trasa przez DW163