Pieszo z Siemczyna

Trasa piesza do parku linowego

1 godz 31 min
7,6 km
Trasa piesza przez DK20

1 godz 47 min
8,9 km
Trasa piesza przez DK20 i Kamienną

Rowerem z Siemczyna

Trasa rowerem do parku linowego

1 godz 47 min
8,9 km
Trasa piesza przez DK20 i Kamienną

1 godz 31 min
7,6 km
Trasa piesza przez DK20

Samochodem z Siemczyna

Trasa samochodem do parku linowego

1 godz 31 min
7,6 km
Trasa piesza przez DK20

1 godz 47 min
8,9 km
Trasa piesza przez DK20 i Kamienną