Dokumenty

potwierdzające uprawnienia do nadzoru nad bezpieczeństwem ludzi

Personel przeznaczony do obsługi parku linowego przeszedł szkolenie, które zapewni prawidłowe funkcjonowanie Parku Linowego „TARZANIA” oraz w razie nieszczęśliwego zdarzenia zaowocuje sprawną i skuteczną pomocą. Park linowy „TARZANIA” to obiekt nadziemny i zastosowanie zasad bezpieczeństwa związane jest z asekuracją. Dlatego też wszystkie zasady bezpieczeństwa oparte są o wymogi UIAA (Międzynarodowa Federacja Towarzystw Alpinistycznych), do której należy PZA ( Polski Związek Alpinizmu).

Kurs obsługi parków linowych przeprowadzony został przez instruktorów PZA i AWF, co zapewnia zachowanie standardów bezpieczeństwa na światowym poziomie. W skład kadry szkolącej wchodził instruktor alpinizmu jaskiniowego z ramienia AWF Kraków oraz instruktor taternictwa jaskiniowego z ramienia Polskiego Związku Alpinizmu. Potwierdzeniem odbycia kursu jest wydany certyfikat ukończenia szkolenia.

W programie szkolenia zawarte zostały elementy:

  • podstawy teoretyczne zasad asekuracji alpinistycznej
  • aspekt sprzętowy w obsłudze parku linowego i autoratownictwie
  • techniki asekuracji i autoratownicze
  • działania serwisowe na terenie parku linowego
  • pierwsza pomoc i działania ratownicze