Sposób mocowania

przeszkód na drzewach a ochrona środowiska

Ponieważ najczęściej tego typu obiekty budowane są na drzewach, zachodzi obawa, czy nie zdewastują one lasu i nie spowodują uszkodzeń drzew. Aby odpowiedzieć na to pytanie najlepiej przyjrzeć się sposobom montażu urządzeń na drzewach. Montaż poszczególnych elementów jest wykonany tak, aby nie uszkodzić drzewa. Podesty montowane są metodą na ścisk, a liny stalowe osadzane na specjalnie przygotowanych podkładkach, które nie dopuszczają do wcinania się liny w pień i pozwalają na swobodny przepływ soków. Tak więc montaż urządzeń na drzewach odbywa się nieinwazyjnie dla drzewostanu, co obrazują poniższe zdjęcia: