Pierwsza pomoc

i działania ratownicze

Specyfika parków linowych wymusza na obsłudze tychże obiektów specjalistyczne i sprecyzowane działanie w zakresie niesienia pomocy w nieprzewidzianych zdarzeniach losowych takich jak wypadki, drobne kontuzje lub ewakuacje z przeszkód parku. Podstawowym działaniem personelu parku będzie zabezpieczenie poszkodowanego przed kolejnymi niekorzystnymi zdarzeniami oraz przetransportowanie go do miejsca gdzie można będzie udzielić pomocy przed medycznej.

Najważniejszym aspektem pomocy jest sprawna ewakuacja z przeszkód parku na ziemię. Działanie takie zapewni odbyty kurs obsługi parków linowych z elementami autoratownictwa, co pozwoli personelowi na przeprowadzenie sprawnej akcji ratunkowej.

Kolejnym etapem niesienia pomocy jest pomoc przedmedyczna rozumiana potocznie jako pierwsza pomoc. Udzielenie tejże pomocy odbywać się będzie przez przeszkolony personel obsługujący Park Linowy „TARZANIA”, który zaopiekuje się poszkodowanym do czasu przybycia służb medycznych (tylko w przypadku koniecznym).

W sytuacjach, gdy klient parku będzie wymagał ewakuacji z przeszkód lub, gdy dozna drobnych urazów (otarcie, stłuczenie itp.) nie będzie się to kwalifikowało do wzywania pomocy z zewnątrz.