Oświadczenie

Przed wejściem na trasę w parku linowym Tarzania konieczne jest złożenie oświadczenia dotyczącego zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa.

POBIERZ OŚWIADCZENIE (OSOBY NIEPEŁNOLETNIE
POBIERZ OŚWIADCZENIE (OSOBY PEŁNOLETNIE

Zaproszenie

Poniżej możesz pobrać zwór zaproszenia uzupełnionego o oświadczenie.

POBIERZ ZAPROSZENIE

Regulamin

Wizyta w Parku linowym Tarzania to niesamowita przygoda, ale wiąże się ona również z akceptacją zasad obowiązujących na terenie parku, przygotowanych tak aby wszyscy jego goście mogli czuć się bezpiecznie i komfortowo.

Na terenie Parku Linowego Tarzania dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych odwiedzających.

1. Z Parku Linowego „TARZANIA” mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Wejście do Parku Linowego „TARZANIA” następuje na własną odpowiedzialność.
3. Korzystanie z Parku Linowego „TARZANIA” dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym „TARZANIA”.
4. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym „TARZANIA”.
5. Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego „TARZANIA” muszą podpisać oświadczenie Parku Linowego „TARZANIA”.
6. Wejście na przeszkody w Parku Linowym „TARZANIA” może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku Linowego “TARZANIA”.
7. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne choroby, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego „TARZANIA”.
8. Personel Parku Linowego „TARZANIA” nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Parku Linowego.
9. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym „TARZANIA”.

 • Osoby chcące korzystać z Parku Linowego „TARZANIA” muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).
 • Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
 • Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
 • Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych osób na terenie Parku Linowego “TARZANIA”.
 • Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.
 • Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 • Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
 • Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Niedopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
 • Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
 • Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje kolor żółty oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek zjazdowy oznaczony właśnie takim kolorem (kolor żółty). Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek zjazdowy w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki oznaczone kolorem czerwonym z lonży asekuracyjnej tak aby karabinki zostały zawieszone na bloczku zjazdowym lub znajdowały się za bloczkiem zjazdowym.
 • Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży.
 • Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym SKALECZENIEM!
 • Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.
 • Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
 • Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
 • Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem, należy zaczekać aż się zatrzymamy a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
 • Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa/słupa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa/słupa.
 • Jeśli na Parku Linowym “TARZANIA” spotkamy przeszkody pionowe takie jak wejście po ściance wspinaczkowej, pochylni, drabinie, siatce itp. należy:

a. Asekuracja ze stalowych pętli: stosować zasady przepinania ujęte wyżej oraz karabinki lonży przepinamy tak często, aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).

b. Asekuracja przy pomocy przyrządu samohamownego: za pomocą linki pomocniczej należy ściągnąć na dół karabinek urządzenia samohamownego. Prawidłowe wpięcie w linkę asekuracyjną polega na wpięciu karabinka lonży w karabinek urządzenia samohamownego, drugi karabinek lonży należy wpiąć w oczko oznaczone kolorem czerwonym nad karabinkiem urządzenia samohamownego. Po wspięciu się na platformę należy najpierw wpiąć karabinki lonży w liny asekuracyjne. Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym. Jeżeli z jakiś przyczyn chcemy zrezygnować z dalszej wspinaczki należy albo zejść na dół (urządzenie działa poprawnie w dwie strony) albo wezwać obsługę Parku Linowego “TARZANIA”. Urządzenia samohamowne są przystosowane do obciążenia maksymalnego do 140 kg!!! Osoby cięższe nie mogą korzystać z urządzeń samohamownych.

 • Podczas przechodzenia przez Park Linowy „TARZANIA” wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
 • Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
 • Na podeście mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
 • Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu zawieszonych przeszkód oraz podestów.
 • W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego „TARZANIA”, wtedy zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię.
 • Podczas wizyty w Parku Linowym „TARZANIA” powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego „TARZANIA” nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 • Na terenie Parku Linowego obowiązuje zakaz biegania ponieważ rozwieszone są liny stalowe i elementy przeszkód.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego „TARZANIA” nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
 • Niszczenie elementów Parku Linowego „TARZANIA” jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 • Pokonywanie Parku Linowego “TARZANIA” w nieodpowiednim obuwiu (szpilki, buty z kolcami) jest niedopuszczalne gdyż stwarza zagrożenie życia i może powodować zniszczenia parku.
 • Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego „TARZANIA”.
 • Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego „TARZANIA”.